top of page

לפרטים לחצו

על התמונות

לפרטים לחצו

על התמונות

מדחסי אוויר

מהו מדחס אוויר ולמה משמש בתעשייה?

מדחס אוויר הוא מכשיר ממיר כוח לאנרגיה קינטית על ידי דחיסה של אוויר שבאפשרות המשתמש לשחררו בזמן המתאים. מדחסי האוויר שימושיים עבור כל התעשייה הקיימת החל ממפעלים, נגריות, ועד מרפאות שיניים.​

למדחסי אוויר סוגים שונים החל ממדחס בורגי, בוכנתי משומן ובוכנתי נטול שמן ועד ספירלי - כל סוגי מדחסי האוויר מוצעים למכירה במגל מדחסים.

משנה מהירות IVR

רוב המדחסים הבורגיים שלנו במגל מדחסים מגיעים עם משנה מהירות IVR, מדחיסים שמגיעים עם משנה מהירות ("אינוורטר") פועלים בצורה אופטימלית תחת כל תנאי עומס ומבטיחים תפוקה מקסימלית יחד עם מינימום הוצאות הפעלה. מחקרים הוכיחו שבמהלך חמש שנות עבודת הראשונות של המדחס הוצאות ההפעלה ובעיקר צריכת החשמל מהווים 77% מסך הוצאות הרכישה וההפעלה של מדחס חדש, רכישת מדחס עם מהירות משתנה-"אינוורטר", יאפשרו חסכון של 30% בהוצאות האנרגיה ובמקרים רבים תוחזר תוספת העלות תוך שנה אחת.

מנועי המדחסים תואמים תקן אטימות IP55 ומוגנים מפני נזקים חיצוניים, המנועים מתוצרת SIEMENS  מצוידים בסדרה זו בבקר מהירות המחובר למחשב המדחס המנהל את פעולת המנוע וכך מתאפשר שינוי מהירות בהתאם לצריכת האוויר ע"י הצרכנים. המנועים של SIEMENS הינם המתקדמים והאמינים מסוגם ומיועדים לעבוד שנים רבות. ראש הדחיסה מחובר באופן ישיר אל המנוע ובכך מאפשר ניצולת גבוהה ויעילות מרבית של הספק המנוע.

bottom of page