top of page
CDX in line.jpg

מייבשי אוויר CDX

מייבש מסדרת CDX מספק מענה למרבית השימושים וטווח ספיקה רחב הנע בין 350 ליטר לדקה ל70,000 ליטר בדקה.

המייבש מתקדם ביותר בזכות ביצועים גבוהים ברמת צריכת אנרגיה נמוכה, רמת עמידות גבוהה, משך חיים ארוך ויעילות גבוהה. תפקיד המייבש הוא קליטת וסינון האוויר המגיע מן המדחס והפחתת כמות הלחות באוויר. 

איכותו הגבוהה של המייבש נובעת מרכיביו האיכותיים בהם מחליף חום מבודד ברמת יעילות גבוהה, נקז מים אוטומטי ללא פליטת אוויר דחוס, מנגנון חימום העושה שימוש בחום הנוצר בתהליך הדחיסה ובכך חוסך אנרגיה ויחידת דחיסת גז איכותית.

יעילות המדחס מושפעת מטמפ' האוויר המגיע מהמדחס. טמפרטורה זו עולה כתוצאה מדחיסת האוויר ויש צורך  בקירור האוויר. קירור זה נעשה באמצעות מחליף החום המקרר את האוויר בטרם כניסתו למייבש.

חשוב מאד! לבצע תכנון מוקדם של חדר המדחסים, הן מבחינת האוורור והן מבחינת זרימת האוויר והמסננים על מנת להביא לחסכון באנרגיה ולשיפור איכות האוויר המועברת למייבש. מומלץ להתקין PRE-FILTER לרמה של 2 מיקרון על מנת לאפשר למייבש לעבוד באופן מיטבי ולהביא לירידה בבלאי ושמירה על אורך החיים של המייבש .

בעת בחירת מייבש יש לקחת בחשבון את טמפרטורת חדר המדחסים ולוודא שהמייבש יוכל לעמוד בדרישות ללא הגבלה.

לפרטים נוספים ולהזמנות:

sticker.png
bottom of page