top of page
מתקן אקולוגי.jpg

מתקנים אקולוגיים

סדרת ה WS של המתקנים האקולוגיים (מפרידי מים-שמן) אוספת את שרידי השמן במיכל מה שמאפשר למים שהתנקו מזיהומים להתנקז למיכל נפרד.

מתקנים אקולוגיים אלה הם פתרון חסכוני וקל להפרדת מים-שמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ולהזמנות:

מתקנים אקולוגיים שרטוט.png
sticker.png
bottom of page