top of page
מדחס מושתק.png

מדחסים בוכנתיים מושתקים

המדחסים הבוכנתיים המושתקים של חברת Ceccato פותחו במיוחד לעבודה במבנים מקורים. הם משלבים את האמינות, האיכות והיעילות של המדחסיים הבוכנתיים האחרים של החברה יחד עם פרופיל רעש נמוך ביותר. פעולתם השקטה של המדחסים המושתקים מאפשרת את התקנתם בסמיכות למקום העבודה, דבר המצמצם את אורכה של מערכת הצינורות הנדרשת ומסייע במניעת נפילות לחץ.

הפחתת הרעש נעשית באמצעות חופה מבודדת הכוללת לוח בקרה עם מד שעות עבודה, ומאפשרת גישה קלה לצרכי תפעול ותחזוקה.

יתרונות:

  • פעולה שקטה במיוחד.

  • מבנה אנכי לצמצום שטח הרצפה הדרושה.

  • גישה קלה לרכיבים.

  • מהירות סיבוב נמוכה לאמינות מוגברת.

  • לוח בקרה עם מד שעות עבודה ומתג הפעלה.

לפרטים נוספים ולהזמנות:

sticker.png
bottom of page