top of page
ספירלי.png

מדחס נטול שמן ספיראלי Spr-2 30

דחיסת אוויר בעזרת מדחס ספירלי נעשית באמצעות תנועה מעגלית של שתי ספירלות, אחת סטאטית והשנייה סיבובית.

האינטראקציה ביניהן מושכת אוויר לתוך תא הדחיסה. באופן רגיל ומתמשך, הספירלה הסיבובית דוחסת את האוויר באמצעות הפחתת הנפח.

זרימת האוויר מופנית למרכז הספירלה ולאחר מכן מתקררת. מאחר והספירלות לעולם לא באות במגע, תהליך הדחיסה לא דורש סיכוך.

כתוצאה מכך מדחסים ספיראליים מבטיחים 100% אוויר דחוס נטול משמן.

לפרטים נוספים ולהזמנות:

sticker.png
bottom of page